Livrăm gratuit în raza municipiului Chișinău comenzile ce depășesc valoarea de 500 lei.

Telefon

022011082

Ore de lucru

09:00 - 18:00

Telefon

022011082

0

Nomenclator

Circulația câinilor tineri

Derogari de la legislația europeană privind vaccinarea antirabică la câinii cu vârsta mai mică de 3 luni care intră pe teritoriul statelor membre.

Detalii

Reguli de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar

 Prezentul act normativ creează cadrul necesar aplicării Directivei a Comisiei Comunităţilor Europene de stabilire a principiilor şi a orientărilor de bună practică de fabricaţie pentru medicamentele de uz veterinar, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 

Vezi aici detalii

Regulamentului privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar

Acest act legislativ a fost abrobat în scopul asigurării pieţei farmaceutice a republicii cu produse farmaceutice de uz veterinar eficiente, inofensive, de bună calitate şi accesibile pentru profilaxia, diagnosticul, tratamentul şi eradicarea bolilor la animale, aprecierii stării fiziologice a animalelor, excluderii oricărui pericol pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor.

Vezi aici detalii

 Norma sanitar-veterinarede supraveghere şi controlal unor substanţe  precumşi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală

    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Vezi aici detalii

 

Hotărîrea de Guvern cu privire la unele măsuri de protecţie a consumatorilor

   Se interzice importul: cărnii de pasăre şi al altor produse de origine animală neambalate, neetichetate, neinscripţionate şi fără date despre producător şi importatorul autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare; produselor (preparatelor) din carne congelate sau refrigerate (parizere, cîrnăciori, crenvurşti şi safalade);

Vezi detalii aici

Norma sanitar-veterinare privind interzicerea  utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelo

    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor
    2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

Vezi aici detalii

Legea cu privire la Medicamentele de uz veterinar

Prezenta lege stabilește condițiile și procedura de înregistrare, fabricație, import, export, depozitare, distribuție și eliberare a medicamentelor de uz veterinar în scopul introducerii lor pe piața Republicii Moldova.

Vezi detalii aici

 

Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman

 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,  în limitele competenţelor legale  va stabili, în caz de necesitate, pe fiecare boală în parte, în conformitate cu prevederile normelor sanitar-veterinare privind controlul, supravegherea, combaterea şi eradicarea bolilor transmisibile, raza de desfacere a ouălor pentru consum uman direct către consumatorul final de către agentul economic la locul de producţie şi/sau într-o piaţă publică locală sau prin comerţ ambulant în regiunea de producere.

Vezi aici detalii

 

Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate animală şi sănătate publică veterinară a importurilor de lapte tratat termic, de produse lactate şi de lapte crud destinate consumului uman

    1. Norma sanitar-veterinară privind cerinţele de sănătate animală şi sănătate publică veterinară şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte tratat termic, de produse lactate şi de lapte crud destinate consumului uman reglementează importul de lapte şi produse lactate în Republica Moldova.
    2. Prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare sînt armonizate cu prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 2004/438/CE din 29 aprilie 2004, care stabileşte condiţiile de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare veterinară necesare pentru introducerea în Comunitate a laptelui tratat termic, a produselor lactate şi a laptelui crud destinate consumului uman (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 154/72, 27 mai 2004).
    3. Importul de lapte şi de produse lactate se supune autorizării sanitar-veterinare şi se permite numai cu condiţia respectării cerinţelor prevăzute la pct. 5, 6, 7 şi 11 ale prezentei Norme sanitar-veterinare.
    4. Tranzitul şi antrepozitarea laptelui şi a produselor lactate se supun autorizării sanitar-veterinare şi se permit numai în cazul în care laptele şi produsele lactate corespund cerinţelor prevăzute la pct. 8-11 ale prezentei Norme sanitar-veterinare.

Vezi detalii aici
 

Norma sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale
:
    1. Se aprobă Norma sanitară veterinară privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

Vezi detalii aici

Condiții pentru comercianții care vând feline și canide în Belgia

Descarcă document (PDF)

 

Raportul RSPCA pe 2015 privind comerțul ilegal de câini în Europa

Societatea Regală pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale (RSPCA), o organizație de caritate care își desfășoară activitatea în Anglia și Țara Galilor, care promovează bunăstarea animalelor, a publicat un raport prin care explică în detaliu comerțul ilegal de câini în Europa pentru 2015.

Raport RSPCA 2015 (PDF EN)

Norme pentru călătoria cu animale de companie

Începând cu 29 decembrie 2014, legislația privind călătoria cu animalele de companie și pașapoartele pentru animalele de companie s-a modificat. Documentul de mai jos încearcă să ofere răspunsuri la principalele întrebări pe care le-ați putea avea cu privire la aceste modificări. Acest document a fost elaborat în colaborare cu Comisia Europeană. Totuși, precizăm că, pentru a avea acces la cele mai recente informații, este mai bine să contactați autoritățile competente din țara de origine și din țara de destinație.

Descarca Documentul

Secționarea corzilor vocale la câine este interzisă

Comunicat CMV (PDF)

 

NEWSLETTER

Inscriete la noutatile noastre

<